Gayties party


Evenementgegevens


ENGLISH BELOW

Madonna, Boy George, David Bowie, Diana Ross, en nog vele anderen zijn iconen geworden voor de LHTBQ+-gemeenschap in de jaren 80.🕺

In diezelfde periode is vereniging De Trut opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest underground en iconische LHBTQ+-clubs van Amsterdam.🌈

De Trut voert een “geen telefoonbeleid”, om ieders privacy en vrijheid te kunnen waarborgen.📵 De Trut is mede hierdoor een safe haven, waar op zondag de LGBTQ+ community bij elkaar komt. Doordat iedereen bij de Trut vrijwillig werkt zijn zowel de entreeprijs en drankprijzen betaalbaar voor iedereen. De opbrengsten van de Trut gaan naar het Trutfonds waarmee emancipatoire LGBTIQ+ & HIV/AIDS gerelateerde projecten worden gesubsidieerd zonder commercieel doeleind.✨ The Trut heeft ook de oprichtingskosten van A.S.V.Gay gesubsidieerd!

Tijdens onze vorige kweekweken zijn we al bij verschillende LHTBQ+-kroegen en clubs geweest, maar voor de eerste keer gaan we feesten in de Trut! 🎊

We toveren deze club om tot een ware 80’s discotheek! Trek je felgekleurde 80’s outfit aan en ga los op alle iconen van die tijd.💃 Dit wil je niet missen!

Let wel op: er kan alleen contant betaald worden.

Tot dan!
Bestuur IX en X

Datum: 22 September
Locatie: Vereniging de Trut, Bilderdijkstraat 165-E, 1053 KP Amsterdam
Tijd: 22:00-03:00

Entree: €2,-
Bier: €1,50
Dresscode: Gayties
Cash only

www.trutfonds.nl

* GEEN MOBIELE TELEFOON AAN EN/OF GEBRUIKEN
** GEEN FOTO’S EN/OF FILMS MAKEN
* GEEN DRUGS
** HOUD REKENING MET ONZE BUREN
* RESPECT VOOR ELKAAR EN DE TRUT VRIJWILLIGERS

Facebook event

Madonna, Boy George, David Bowie, Diana Ross, and many other have become icons of the LGBTQ+ community in the 80s.🕺

In the same period, association the Trut was founded and since then has become one of the most underground and iconic LGBTQ+ clubs of Amsterdam.🌈

The Trut maintains a “no phone policy”, to guarantee everyone’s privacy and freedom.📵 The Trut is partly because of this a safe haven where on Sundays the LGBTQ+ community comes together. Because everyone who works at the Trut is a volunteer, both the entry prices and the drink prices are affordable for everyone. The profits of the Trut go to the Trutfonds: a fund by which emancipatory LGBTIQ+ & HIV/AIDS related project are subsidised without commercial purposes.✨ The Trut has also subsidised the foundation costs of A.S.V.Gay!

During our earlier introduction weeks, we have been introduced to multiple LGBTQ+ bars and clubs, but for the first time we are going to party in the Trut!🎊

We will transform this club to an authentic 80s disco! Put on your brightly coloured 80s outfit and dance to all the icons of that time.💃 You don’t want to miss this!

Note: you can only pay with cash.

See you then!
Board IX and X

Date: 22 September
Location: Vereniging de Trut, Bilderdijkstraat 165-E, 1053 KP Amsterdam
Time: 22:00-03:00

Entry: €2,-
Beer: €1,50
Dresscode: Gayties
Cash only

www.trutfonds.nl

* NO MOBILE PHONE ON AND/OR USAGE
** NO PHOTO’S AND/OR FILMING
* NO DRUGS
** RESPECT OUR NEIGHBOURS
* RESPECT FOR EACH OTHER AND THE TRUT VOLUNTEERS