Een training die op interactieve wijze informatie verschaft over LHBTQIA+ zaken Het grootste gedeelte van Nederland is van mening dat gelijke rechten en positie binnen de maatschappij voor LHBTQIA+ mensen belangrijk zijn. Vooral vrijwilligers, welzijnswerkers, coördinerende personen en sleutelfiguren vinden dit een belangrijk onderwerp. Het ontbreekt echter vaak aan inhoudelijke kennis over seksuele en genderdiversiteit. … Lees verder Seksuele- en genderdiversiteit binnen jouw organisatie

Een training die op interactieve wijze informatie verschaft over LHBTQIA+ zaken Het grootste gedeelte van Nederland is van mening dat gelijke rechten en positie binnen de maatschappij voor LHBTQIA+ mensen belangrijk zijn. Vooral vrijwilligers, welzijnswerkers, coördinerende personen en sleutelfiguren vinden dit een belangrijk onderwerp. Het ontbreekt echter vaak aan inhoudelijke kennis over seksuele en genderdiversiteit. … Lees verder Seksuele- en genderdiversiteit binnen jouw organisatie