Home

switchboard-chat   switchboard-mail   switchboard-bel

Switchboard is er voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse, queer en aseksuele (LHBTIQA +) personen en voor ieder ander die informatie, advies, ondersteuning en een luisterend oor behoeft. Voor een vertrouwelijk contact is Switchboard te bereiken
via chat, telefoon of e-mail.

Vragen over het apenpokkenvirus? Klik hier.

Vragen over het coronavirus? Klik hier.

Onze reguliere bereikbaarheidstijden.

  1410461758_twitter_circle-32 english

Dringende hulp?
Medische noodgevallen: 112
Zelfmoordhulplijn: 0800-0113 of www.113.nl