Bicultureel

We spreken over biculturele LHBTI’s als het gaat om lesbische, homoseksuele, biseksuele transgender of intersekse personen én een biculturele achtergrond. De term bicultureel geeft aan dat zij naast hun Nederlandse achtergrond een band hebben met minimaal nog één andere cultuur. Het kan hier gaan om mensen die zijn geboren bij ouders met een migratieachtergrond, uit bijvoorbeeld Marokko of Turkije. Of een groep die naar Nederland is gekomen op zoek naar veiligheid, uit landen als Syrië, Somalië of Eritrea. Maar het kan ook gaan over mensen uit christelijke orthodoxe families. Het gaat dus niet zozeer over ‘wit’ of ‘zwart’ maar om traditionele families waarin LHBTI taboe is.

Acceptatie                       

In onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2014 geeft driekwart van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders aan, dat zij het een probleem vinden als hun kind homoseksueel blijkt te zijn. Onder de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders is de acceptatie beter: ongeveer een op de drie geeft aan moeite te hebben met een homoseksueel kind. Openlijke homoseksualiteit wordt namelijk vaak gezien als blijk van gebrek aan loyaliteit en respect tegenover de familie. Ter vergelijking: onder de autochtone Nederlanders zegt 1 op de 6 er problemen mee te hebben als hun kind homoseksueel is. Met name het opleidingsniveau en de religieuze achtergrond van de ouders verklaren dat biculturelen gemiddeld LHBTI’s minder accepteren dan autochtone Nederlanders.

Als je omgeving je niet accepteert zoals je bent, is het niet eenvoudig jezelf te zijn. Het is belangrijk dat er een community is voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) mensen met een biculturele achtergrond.

Één van de plekken waar je terecht kan ongeacht je culturele achtergrond en geloof is Respect2love. Zij geven informatie, advies en organiseren bijeenkomsten. Respect2Love bouwt samen met biculturele LHBTI’s sterke communities zodat zij de kracht kunnen vinden om zichzelf te zijn. Ze ondersteunen ook biculturele LHBTI’s bij het op gang brengen van het gesprek over  acceptatie van seksuele voorkeur en genderidentiteit in hun eigen kring. Je kunt ook zelf actief worden. Je vindt op hun website onder andere interessante filmpjes,  verhalen van rolmodellen, maar ook informatie voor professionals.

Ga dus voor meer informatie naar www.respect2love.nl

Er zijn ook nog meer plekken waar je terecht kan, zie onderstaande voor meer links:

Werk je in de zorg of als sociale professional? Of werk je als vrijwilliger? Op onderstaande pagina vind je informatie over hoe je biculturele LHBTI’s kunt ondersteunen.: