ACT4RESPECT

Act4Respect

In de nieuwe alliantie Act4Respect werken Rutgers en Atria samen met jongeren en vele professionals uit het veld om gendergerelateerd geweld bij jongeren en jongvolwassenen te voorkomen en de sociale veiligheid van vrouwen, meisjes en LHBTI’s te verbeteren. De website act4respect.nl wil beleidsmakers en professionals ondersteunen bij de preventie van geweld onder jongeren.