Alle berichten van Ronny

ACT4RESPECT

Act4Respect

In de nieuwe alliantie Act4Respect werken Rutgers en Atria samen met jongeren en vele professionals uit het veld om gendergerelateerd geweld bij jongeren en jongvolwassenen te voorkomen en de sociale veiligheid van vrouwen, meisjes en LHBTI’s te verbeteren. De website act4respect.nl wil beleidsmakers en professionals ondersteunen bij de preventie van geweld onder jongeren.

Nee tegen straatintimidatie

Amsterdam zegt NEE
Agressief om seks gevraagd. Achternagelopen. Uitgescholden om je geaardheid, beperking of geloof. Betast of in het nauw gedreven. Tot vervelens toe nageroepen. Amsterdam tolereert dit gedrag niet en trekt een grens. Straatintimidatie is strafbaar. Je veilig voelen op straat is voor alle Amsterdammers belangrijk. Je mag je vrij bewegen en kleden zoals je wilt.

Wat zeggen de cijfers?
Straatintimidatie heeft een grote impact. Zo is bijvoorbeeld onderzocht dat:

 • 59% van de Amsterdamse vrouwen vorig jaar geconfronteerd werd met (seksuele) intimidatie op straat. Onder jonge vrouwen (15-34 jaar) was dit zelfs 83% (bron: Onderzoek, Informatie en Statistiek 2016).
 • Uit onderzoek van de Erasmus universiteit blijkt dat veel vrouwen hun gedrag aanpassen om straatintimidatie te voorkomen, zoals geen oogcontact maken, kleding aanpassen, plekken vermijden, midden op straat lopen of hard door rood fietsen.

Waar ligt voor jou de grens?

Ben jij geïntimideerd op straat?

 • In gevaar/Urgent? Bel de politie via 112
 • Politie of handhaver in de buurt? Spreek ze aan
 • Melding maken van het voorval via amsterdam.nl/overlast of bellen met 14 020. Dit helpt de gemeente om te weten waar het speelt
 • Getuige van intimidatie?

Bel altijd 112 bij acute dreiging of gevaar

 • Leid de dader af (Help! Brand! Hou op!)
 • Vraag hoe het gaat en wat iemand nodig heeft
 • Vraag omstanders om hulp en spreek samen de dader aan
 • Blijf bij het slachtoffer
 • Onthoud het signalement van de dader, maak een foto of video als jou dat niet in gevaar brengt
 • Meld je na afloop als getuige bij de politie

Straatintimidatie is strafbaar
Handhavers en politie kunnen vanaf 1 januari 2018 een boete opleggen bij bepaalde vormen van ongewenst gedrag op straat.

Website

Gaat jouw school goed om met seksuele diversiteit? Laat het weten!

De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit (OSD), waar de AOb onderdeel van uitmaakt, zoekt goede voorbeelden hoe scholen aandacht besteden aan seksuele diversiteit. Hoe heeft jouw school bijgedragen aan een betere sfeer rondom gender en seksuele diversiteit? Heb je een goede les gekregen of een theatervoorstelling gezien? Wordt er op jouw school echt goed opgetreden tegen homopesten?

Deel jouw voorbeeld!
De OSD is op zoek naar positieve verhalen. Heb jij een positief verhaal? Laat het dan weten. De OSD publiceert in mei -anoniem- alle voorbeelden. Via deze link kun je het goede voorbeeld delen.

Over de OSD
De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit (OSD) zet zich in voor seksuele diversiteit en wil alle leerlingen en docenten, ongeacht hun seksuele oriëntatie, gender-identiteit/expressie of geslachtskenmerken, een veilige omgeving bieden. De huidige alliantie bestaat uit de AOb, EduDivers, Gale, Stichting School en Veiligheid, COC Nederland en CNV Onderwijs.

Verplichting
In Nederland zijn twee wetten die scholen helpen om werk te maken van aandacht voor seksuele diversiteit. Er is een wettelijke verplichting voor scholen om respectvolle aandacht te geven aan seksuele diversiteit. Dit is vastgelegd in de kerndoelen voor het onderwijs in 2012 en het tweede is de Wet Veiligheid op school. Dit verplicht scholen om voor iedereen een veilige omgeving te creëren.