Categoriearchief: Rozehulpverlening.nl

Bannink, Wilco (W.)

Rozehulpverlening.nl

Bannink, Wilco (W.)
Krommenie / provincie Noord-Holland
Zelfstandig gevestigd
Maatschappelijk werker, coach, counselor
1967, man, homoseksueel

Naam praktijk

Identity Coach

Adres

Waterjuffer 23
1562 LA Krommenie

Telefoon

075-6405836

E-mail

[email protected]

Website

www.identitycoach.nl

Opleiding

HBO-maatschappelijk werk en dienstverlening; train-de-trainersopleiding; diverse nascholingen homo/lesbisch-specifiek werken.

Ervaring

Werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening, bij hiv/aids-avondspreekuur van de GGD in Den Haag, als homospecifiek hulpverlener bij Maatschappelijk Werk COC Haaglanden en als trainer en ontwikkelaar van trainingen bij expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. Sinds 2005 eigen praktijk.

Werkwijze

Praktische hulp door middel van gesprekken en activiteiten, gericht op het zelf helderheid leren scheppen in de eigen probleemsituaties en vervolgens tot actie komen om gewenste veranderingen te bereiken. De begeleiding richt zich dus bij uitstek op het eigen handelen via het geven van een realistische en praktische input, het stimuleren en ondersteunen, en daar waar nodig een confronterende benadering. De begeleidingsinstrumenten staan dicht bij de praktijk, zijn creatief en gericht op het bij elkaar brengen van denken, voelen en handelen. Er wordt met name gepraat, daarnaast wordt gebruik gemaakt van rollenspelen, geleide fantasie en huiswerkopdrachten.

Affiniteit/ervaring met

Homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgenders, allochtonen, hiv-geïnfecteerden, jongeren, ouderen.

Aandachtsgebieden

Coming-out, identiteits- en relatieproblematiek, werkgerelateerde problematiek, omgaan met hiv-infectie, verwerking seksueel misbruik en geweld, homo- en lesbisch ouderschap en opvoedingsondersteuning, homoseksualiteit in heterohuwelijk.

Hulpverleningsvorm

Individuele therapie, groepstherapie, relatietherapie.

Aanmelding

Via telefoon(beantwoorder) of e-mail. Geen verwijsbrief nodig.

Kosten

Geen regeling voor vergoeding door ziektekostenverzekeraars. Kosten zelfbetalers: vanaf € 50. Kosten kennismakingsgesprek: vanaf € 35.

Wachtlijst

Nee

Rolstoeltoegankelijk

Ja

Andere talen

Engels

Beroepsvereniging

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)

Bakker, Bert, (A.)

Rozehulpverlening.nl

Bakker, Bert, (A.)
Groningen / provincie Groningen
Zelfstandig gevestigd
Psychosociaal therapeut en Spiritueel therapeut
Man

Naam praktijk

Praktijk voor Spirituele hulpverlening Bert Bakker

Adres

Damsterkade 5
9711 SE Groningen

Telefoon

06-57343144

E-mail

[email protected]

Website

www.praktijkvanbert.nl
www.centaal-zorgportaal.nl

Opleiding

HBO Maatschappelijk Werk Licensie Psychosociaal Therapeut en Licensie Spiritueel Therapeut. Heeft zich bekwaamd d.m.v. lezingen en door eigen ervaring in vorige werkkringen, zoals maatschappelijk werk en de jeugd- hulpverlening en verder in de privékring mensen geholpen via het eigen sociale netwerk.

Ervaring

Heeft gewerkt als maatschappelijk werker, schoolmaatschappelijk werker, trajectbegeleider en jeugdhulpverlener. Eigen praktijk sinds oktober 2008.

Werkwijze

Werkt vanuit holistische visie en heeft in eigen praktijk gemerkt dat veel homo/biseksuelen affiniteit hebben gezien de vele aanmeldingen. Werkt in de avonduren bij een spirituele hulp- en advieslijn (www.astrotv.nl). Heeft daar vaak vragen m.b.t. de doelgroep beantwoord. Heeft het om deze reden als specialisme aan de eigen praktijk toegevoegd. Meer informatie via de website (www.centraal-zorgportaal.nl). Er wordt met name gepraat en gewerkt met evt. rollenspelen en huiswerkopdrachten.

Affiniteit/ervaring met

Homoseksuele mannen, biseksuelen, jongeren.

Aandachtsgebieden

Coming-out, identiteitsproblematiek, relatieproblematiek, werkgerelateerde problematiek, leeftijdsgerelateerde problematiek, verdriet- en rouwverwerking, verwerking van seksueel misbruik en geweld en pesten,individuele assertiviteitstraining .

Hulpverleningsvorm

Individuele therapie

Aanmelding

Telefonisch en per e-mail aanmelden via het praktijknummer, verwijsbrief niet nodig.

Kosten

Intake € 55, studenten en uitkeringsgerechtigden € 45. Kosten sessie- pakketten afhankelijk van tijdsduur. Vergoeding door meeste zorgverzekeraars mogelijk, behalve de Friesland (gedeeltelijk) vergoed afhankelijk van de polisvoorwaarden. Bij de intake ad € 55, krijgt men in de meeste gevallen €44 euro vergoed.

Wachtlijst

Nee

Rolstoeltoegankelijk

Ja

Andere talen

Engels, Duits

Beroepsvereniging

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, NFG (www.de-nfg.nl)

Baars, Marjo (M.J.)

Rozehulpverlening.nl

Baars, Marjo (M.J.)
Amsterdam / provincie Noord-Holland
Zelfstandig gevestigd
Dramatherapeut
1968, vrouw, biseksueel

Naam praktijk

Dramatherapie Marjo Baars

Adres

Studio Open
Delistraat 48-huis
1094 CX Amsterdam

Adres 2

[postadres] Smaragdstraat 59
1074 HE Amsterdam

Telefoon

020-6720338

E-mail

[email protected]

Website

www.studioopenamsterdam.nl

Opleiding

HBO-opleiding Creatieve Therapie Drama. Begeleid Toneel (werken met theaterteksten). Developmental Transformations (Level 1). Sociodrama.

Ervaring

Werkzaam geweest als dramatherapeut op een afdeling voor persoonlijkheidsstoornissen Cluster C, en begeleiding van een groep ouderen op een resocialisatieafdeling. Sinds 2013 een eigen praktijk.

Werkwijze

Mijn werkwijze is eclectisch. Ik pas mijzelf en mijn keuze voor een werkwijze aan bij de cliënt: wat is nodig? wat sluit aan? Doel is dat de cliënt een groter gevoel van regie ontwikkelt en makkelijker met de eigen emoties kan omgaan en met de reacties/emoties van de ander. Ik bied mij speltechnisch aan als die ander, zodat er een oefensituatie ontstaat.
Er wordt gewerkt met rollenspelen, huiswerkopdrachten en lichaamsgerichte technieken (grensoefeningen, sound and movement, dansen, vechten, acrobatiek), Development Transformations (een zeer fysieke dramatherapeutische behandelmethode).

Affiniteit/ervaring met

Lesbische vrouwen, biseksuelen, ouderen.

Aandachtsgebieden

Identiteits- en relatieproblematiek, verdriet- en rouwverwerking, en hanteren van sociale situaties die moeilijk zijn in relatie tot de geaardheid.

Hulpverleningsvorm

Individuele therapie, groepstherapie, relatietherapie

Aanmelding

Aanmelding via mail en eventueel telefonisch. Ik stel een aantal vragen vooraf die via mail kunnen worden beantwoord, zodat ik een eerste beeld heb van de hulpvraag. Een proefsessie is mogelijk.

Kosten

Bij een aantal zorgverzekeraars wordt het deels vergoed bij een aanvullende verzekering. Eigen bijdrage is € 25,- tot € 50,-. Kennismaking/proefsessie € 15,-
Gewone vervolgsessie € 75,-
Slaaptraining € 60,-

Wachtlijst

Nee

Rolstoeltoegankelijk

Nee, tenzij het gaat om een compacte rolstoel

Andere talen

Engels, Duits

Beroepsvereniging

Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie

Akkerman, Lieneke (E.)

Rozehulpverlening.nl

Akkerman, Lieneke (E.)
Nijmegen / provincie Gelderland
Zelfstandig gevestigd
Lichaamsgericht therapeut (bio energetica en pesso)en(loopbaan)coach
1955, vrouw

Naam praktijk

Lieneke Akkerman, praktijk voor lichaamsgerichte therapie en (loopbaan)coaching

Adres

Minister Elandstraat 15
6523 CS Nijmegen

Telefoon

06-10418213

E-mail

[email protected]

Opleiding

HBO-maatschappelijk werk met Voortgezette Opleiding vrouwen en welzijnswerk; opleiding bio-energetisch analytische therapie; Pesso therapie, leergang school voor coaching.

Ervaring

Werkzaam geweest in de jongerenhulpverlening, als teamleider in een incest-opvanghuis en (tot op heden) als trainer/(loopbaan)coach bij het Stavoor, instituut voor opleiding, training, advies en coaching. Onder meer rond levensfase/loopbaan/bezieling en zelfsturing. Sinds 1995 eigen praktijk lichaamsgerichte therapie, begeleide intervisie en coaching.

Werkwijze

Lichaamsgerichte therapie vanuit de uitgangspunten van de bio-energetische analyse en Pesso therapie. Elementen die centraal staan in de aanpak: biografisch werken, soms door levensverhaal te schrijven; lichaamsbewustwording; versterken van aanwezige levendigheid, kracht en talenten; lichaamsgeheugen richten op loslaten en vergroten handelings-mogelijkheden; werken aan een vrijere zelfexpressie. Dit alles met toenemende referenties aan de hier-en-nu leefsituatie. De behandeling vormt een combinatie van gesprekken en lichaamsgerichte oefeningen, zoals bio-energetica, aandachtgerichte oefeningen, dans, , visualisaties en gebruik van creatieve vormen. Verder wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie en huiswerkopdrachten.

Affiniteit/ervaring met

Lesbische en biseksuele vrouwen; kinderloosheid; ouder worden; werkgerelateerde vragen

Aandachtsgebieden

Levenslijn en keerpunten, coming-out en acceptatieproblematiek, relatieproblematiek, verdriet- en rouwverwerking, zingeving en bezieling.

Hulpverleningsvorm

Individuele therapie, relatietherapie, Pessostructuregroep.

Aanmelding

Via telefoon(beantwoorder).

Kosten

Voor therapie soms vergoeding via 1e lijn of alternatieve psychologische zorg. Coaching/supervisie wordt meestal door werkgever betaald. Kosten zelfbetalers: € 40 tot € 85, afhankelijk van inkomen. Kennismakingsgesprek is € 50

Wachtlijst

Nee

Rolstoeltoegankelijk

Nee

Andere talen

Duits, Engels

Beroepsvereniging

Nederlands Instituut voor Bio-energetische Analyse (NIBA); European Certificate for Psychotherapy (ECP), Nederlandse Vereniging voor Pesso-psychotherapie ,Nederlandse vereniging voor loopbaancoaches (NOLOC)

Asselt, van, Elly, (E)

Rozehulpverlening.nl

Asselt, van, Elly, (E)
Lieren / provincie Gelderland
Zelfstandig gevestigd
Natuurgeneeskundig therapeut
1953, vrouw, lesbisch

Naam praktijk

DEERNE, Natuurgeneeskundige Praktijk voor Vrouwen

Adres

Kanaal Zuid 196
7364 AH Lieren (bij Apeldoorn)

Telefoon

06-34401114

E-mail

[email protected]

Website

www.deerne.nl

Opleiding

HBO verpleegkundige, VO- organisatie, beleid en management, Bach Bloesem therapie (biologische therapie), I-Health- therapeut (energetische therapie), Reiki master en holistisch therapeut.

Ervaring

Heeft zich via literatuuronderzoek, w.o de boeken.; “Vrouwen die van Vrouwen houden” en “Liever vrouwen, theorie en praktijk van de lesbische specifieke hulpverlening”, verder bekwaamd. Heeft sinds 2011 de eigen praktijk.

Werkwijze

Gaat als natuurgeneeskundig therapeut uit van een holistische visie. Ziet de vrouw met haar problemen die zijn ontstaan op zowel lichamelijk- , geestelijk- als op zielsniveau in haar totaliteit. Vrouwenhulpverlening is een speciale benadering van vrouwen en hun specifieke problemen. Energetische therapie is een manier van werken waarbij gebruik wordt gemaakt van het energiesysteem in- en om de mens. Vanuit de holistische visie kun je zeggen dat we een lichamelijk-, geestelijk en spiritueel deel hebben. Deze delen worden gezien in relatie met elkaar en hun omgeving. Wanneer er een deel uit balans is heeft dit effect op de andere delen. Regressie gaat over bewustwording. Het doel is dat vrouwen met deze bewustwording in hun kracht komen te staan. Ondersteund de vrouw om de nieuwe inzichten te integreren in het dagelijks leven. Er wordt met name gepraat, gewerkt met lichaamsgerichte technieken, met ademhalings- oefeningen, lichaamswerk-oefeningen, met geleide fantasie, huiswerkopdrachten, regressie therapie, Bach Bloesem therapie, energetische therapie en I-Health therapie.

Affiniteit/ervaring met

Lesbische vrouwen en biseksuele- en heterovrouwen.

Aandachtsgebieden

Coming-out, identiteits- en relatieproblematiek, werkgerelateerde problematiek, leeftijdsgerelateerde problematiek, verdriet- en rouwverwerking, verwerking van seksueel misbruik en geweld, overgangsklachten, psychosomatische klachten, depressie, burn-out, negatief zelfbeeld, gewrichtsproblemen.

Hulpverleningsvorm

Individuele therapie

Aanmelding

Via e-mail of telefoon. Er is geen verwijsbrief nodig.

Kosten

De behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed maar dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar, het type polis en eventueel het aanvullende pakket.

Wachtlijst

Nee

Rolstoeltoegankelijk

Ja

Andere talen

Geen

BIG-registratienummer

19003125630 (verpleegkundige)

Beroepsvereniging

Vereniging ter bevordering van Alternatievieve Geneeswijze (www.vbag.nl) HBO Register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg RBNG (www.rbng.nl/)

Baan, Peter (P.) van der

Rozehulpverlening.nl

Baan, Peter (P.) van der
Amsterdam / provincie Noord-Holland
Zelfstandig gevestigd
Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, hypnotherapeut, ECP-houder (europees certificaat psychotherapie)
1958, man, homoseksueel

Naam praktijk

Praktijk voor Integratieve Psychotherapie Bresser & Van der Baan

Adres

Voltaplein 15
1098 NN Amsterdam

Adres 2

Valeriusstraat 78-hs
1071 MN Amsterdam

Telefoon

06-27070903 of 020-6931851

E-mail

[email protected]

Opleiding

HBO-verpleegkunde met voortgezette opleiding maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg; opleidingen voor hypnotherapie, psychotherapie en EMDR.

Ervaring

Als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige vanaf 1988 werkzaam geweest in diverse psychiatrische klinieken, Riagg’s, asielzoekerscentra en sociale werkvoorziening. Vanaf 2000 eigen praktijk.

Werkwijze

Gesprekstherapie, werkend met o.a. het intrapsychisch conflictmodel als mogelijk verklaringsmodel van de klachten. Aandacht voor gedrag, gedachten, cognities, emoties en hun lichamelijke vertaling. Hypnotherapeutische interventies en EMDR waar gewenst en mogelijk. Sociaal-psychiatrische behandeling en -begeleiding, waarbij huisbezoeken mogelijk zijn. De mate waarin de verschillende interventies en technieken aan bod komen, is afhankelijk van de cliënt en zijn/haar hulpvraag.

Affiniteit/ervaring met

Homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, jongeren, ouderen.

Aandachtsgebieden

Sociaal-psychiatrische problematiek, psychosociale problematiek, levensfase- en identiteitsproblemen, stress en burn out, trauma´s, depressieve klachten, nicotineafhankelijkheid.

Hulpverleningsvorm

Individuele therapie en echtpaarrelatietherapie.

Aanmelding

Telefonisch elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Verwijsbrief huisarts of specialist noodzakelijk in verband met volledige vergoeding vanuit de 2e lijn. Paspoort/ID en pasje ziektekostenverzekeraar meenemen naar 1e gesprek.

Kosten

Vergoeding door alle ziektekostenverzekeraars, via 1nP en EuroPsyche.

Wachtlijst

Nee

Rolstoeltoegankelijk

Nee

Andere talen

Engels, Duits

BIG-registratienummer

69017869130 (als verpleegkundige)

Beroepsvereniging

Nederlandse Vereniging van Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV); Nederlands Gilde van Hypnotherapeuten (NGVH); Stichting Registratie- en Ontwikkelingsinstituut Natuurgerichte Gezondheidszorg (RING); Stichting 1nP (1e netwerkorganisatie voor professionals in de ambulante ggz); EuroPsyche – Professional People; Kamer van Koophandel Amsterdam, nr. 34364600.

Centrum voor Seksuele Gezondheid (ACSG)

Rozehulpverlening.nl

Centrum voor Seksuele Gezondheid (ACSG)
Amsterdam en Alkmaar / provincie Noord-Holland

Adres

Sarphatistraat 618-626
1018 AV Amsterdam

Adres 2

Magdalenenstraat 28
1811 JR Alkmaar

Telefoon

020-6245426 (Amsterdam) of 072-5126812 (Alkmaar)

E-mail

[email protected]

Website

www.acsg.nl

Werkgebied

Amsterdam en regio, Alkmaar en regio

Hulpverleners

Het hele team seksuologen heeft ervaring en affiniteit met homo/lesbisch-specifieke hulpverlening. Allen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS).

Werkwijze

Seksuologische hulpverlening in de vorm van advisering en kortdurende therapie. De hulp is concreet gericht op het helpen oplossen van het probleem. Er wordt met name gepraat, daarnaast psycho-educatie, huiswerkopdrachten, advies en voorlichting. In de gesprekken staat centraal hoe de cliënt zijn of haar seksualiteit het liefst wil beleven en wat in de weg staat om dit tot uiting te brengen. Zowel medische als psychologische aspecten krijgen de vereiste aandacht.

Doelgroepen

Iedereen (ongeacht seksuele geaardheid) die last heeft van seksuele problemen.

Aandachtsgebieden

Geen of weinig zin in vrijen, te vroeg of niet kunnen klaarkomen, angst voor of afkeer van seks, pijn bij het vrijen, erectieproblemen, twijfel over seksuele identiteit, ongewone seksuele voorkeur, vaginistisch reageren, onvrede over de seksuele relatie, verschil in verlangen, seksuele problemen door ziekte of handicap, seksverslaving. Het centrum heeft ook een medisch spreekuur voor o.a. soa, vruchtbaarheidskwesties en anticonceptie.

Hulpverleningsvorm

Individuele en relatietherapie. In Amsterdam tevens groep voor vrouwen met opwindingsproblematiek.

Aanmelding

Via telefoon kan afspraak worden gemaakt voor intakegesprek. Geen verwijsbrief nodig. Indien gewenst, voorafgaand overleg over hulpvraag op telefonisch spreekuur seksuologie di, do en vr van 13.30 tot 14 uur (Amsterdam), of ma van 13.30 tot 14 uur (Alkmaar). Voor alleen het maken van een afspraak kan ook op overige tijden worden gebeld.

Kosten

Seksuologie wordt nog niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Kosten: tussen € 35 en € 70, afhankelijk van inkomen. Intakegesprek € 50.

Wachtijst

Nee

Rolstoeltoegankelijk

Ja