Categoriearchief: Uncategorized

ACT4RESPECT

Act4Respect

In de nieuwe alliantie Act4Respect werken Rutgers en Atria samen met jongeren en vele professionals uit het veld om gendergerelateerd geweld bij jongeren en jongvolwassenen te voorkomen en de sociale veiligheid van vrouwen, meisjes en LHBTI’s te verbeteren. De website act4respect.nl wil beleidsmakers en professionals ondersteunen bij de preventie van geweld onder jongeren.

Nee tegen straatintimidatie

Amsterdam zegt NEE
Agressief om seks gevraagd. Achternagelopen. Uitgescholden om je geaardheid, beperking of geloof. Betast of in het nauw gedreven. Tot vervelens toe nageroepen. Amsterdam tolereert dit gedrag niet en trekt een grens. Straatintimidatie is strafbaar. Je veilig voelen op straat is voor alle Amsterdammers belangrijk. Je mag je vrij bewegen en kleden zoals je wilt.

Wat zeggen de cijfers?
Straatintimidatie heeft een grote impact. Zo is bijvoorbeeld onderzocht dat:

 • 59% van de Amsterdamse vrouwen vorig jaar geconfronteerd werd met (seksuele) intimidatie op straat. Onder jonge vrouwen (15-34 jaar) was dit zelfs 83% (bron: Onderzoek, Informatie en Statistiek 2016).
 • Uit onderzoek van de Erasmus universiteit blijkt dat veel vrouwen hun gedrag aanpassen om straatintimidatie te voorkomen, zoals geen oogcontact maken, kleding aanpassen, plekken vermijden, midden op straat lopen of hard door rood fietsen.

Waar ligt voor jou de grens?

Ben jij geïntimideerd op straat?

 • In gevaar/Urgent? Bel de politie via 112
 • Politie of handhaver in de buurt? Spreek ze aan
 • Melding maken van het voorval via amsterdam.nl/overlast of bellen met 14 020. Dit helpt de gemeente om te weten waar het speelt
 • Getuige van intimidatie?

Bel altijd 112 bij acute dreiging of gevaar

 • Leid de dader af (Help! Brand! Hou op!)
 • Vraag hoe het gaat en wat iemand nodig heeft
 • Vraag omstanders om hulp en spreek samen de dader aan
 • Blijf bij het slachtoffer
 • Onthoud het signalement van de dader, maak een foto of video als jou dat niet in gevaar brengt
 • Meld je na afloop als getuige bij de politie

Straatintimidatie is strafbaar
Handhavers en politie kunnen vanaf 1 januari 2018 een boete opleggen bij bepaalde vormen van ongewenst gedrag op straat.

Website

Switchboard Pilot Ouderspreekuur

Gay & Lesbian Switchboard is er voor iedereen met vragen over seksuele identiteit en genderidentiteit. We zijn geen hulpverleners , maar bieden vanuit onze eigen ervaringen informatie en advies. Vrijwilligers zijn zelf homo, lesbisch, bi of transgender.

Bij Switchboard krijgen we ook vaak e-mails en telefoontjes van ouders met vragen over hun zoon of dochter.  Soms hebben ouders behoefte aan een gesprek met ouders die hetzelfde proces hebben doorgemaakt. Over de coming-out als ouder van een LHBT-kind naar familie, vrienden, collega’s, veranderde verwachtingen en hoe op te komen voor je kind.

Pilot ouderavond

Voor telefonisch en chat spreekuur op de maandagavond van 19:00 tot 22:00 uur zijn we op zoek naar moeders en vaders die andere ouders een luisterend oor willen bieden.

Na een training en inwerkperiode kunnen ouders dan zelfstandig een telefoondienst draaien vanuit huis.  Idealiter krijgen we een pool van 5-6 vaders en moeders die eens per 2-3 weken op maandagavond vanuit hun huis een chat of telefoondienst willen draaien.

Voor de pilot zoeken we om praktische redenen eerst ouders in Amsterdam en omgeving. De pilot duurt tot juni 2015, maar bij succes zal de dienstverlening structureel worden.

Wat voor ouders zoeken we?

Vaders en moeders met interesse in hun medemens. Soms ben je voor een beller de eerste met wie ze spreken over hun LHBT-kind. Je kunt geconfronteerd worden met moeilijke situaties waarin de mensen die contact met ons zoeken zich bevinden. Je bent echter geen tweedelijns hulpverlener. Je hoort aan, adviseert vrijblijvend en verwijst door. Voor dit werk moet je wel sterk in je schoenen staan.

Ook verdiep je je in seksuele diversiteit en gender identiteit, zodat je niet snel met je mond vol tanden staat. Mensen die contact met Switchboard zoeken bieden we een zo groots mogelijke anonimiteit. Je bent dus in alle gevallen ook discreet.

Herken jij jezelf hierin? Vul dan het formulier in.

Heb je vragen, neem dan contact op met Jan-Willem de Bruin, projectleider Switchboard op 020-6234596 of jwdebruin@coc.nl

Omdat Switchboard werkt met kwetsbare groepen, vragen we van onze vrijwilligers een VOG.