Disclaimer

Switchboard is de  informatie en adviesdienst van het COC voor de lesbische, homo, bi en transgender gemeenschap in Nederland.  Wij bieden een luisterend oor en geven desgevraagd informatie en vrijblijvend advies. We zijn geen hulpverleners en Switchboard en COC Nederland zijn geen hulpverleningsinstanties.

Wij zijn zelf lesbisch, homo, bi of transgender. We zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om coming-out en weten net iets beter de weg in het roze wereldje.  Geen vraag is ons te gek.  We proberen vragen via de telefoon, chat of e-mail zo goed mogelijk te beantwoorden.  Soms komen we in een telefoongesprek of chat samen met jou op een antwoord. Weten we het antwoord niet, dan zullen we je dat ook laten weten.

De adviezen die je van ons krijgt zijn vrijblijvend: je mag zelf bepalen wat je er mee doet.  Voor professionele hulpverlening verwijzen we je altijd door. Naar een huisarts, het maatschappelijk werk of therapeut zoals die staan op www.rozehulpverlening.nl

Websites en organisaties waar we naar doorverwijzen geven niet altijd het standpunt van Switchboard of COC Nederland weer. Aan door ons verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Ben je tevreden over Switchboard, dan horen we dat natuurlijk graag. Ben je niet tevreden – laat dat dan ook weten.  Dat kan via [email protected]

Switchboard is the information and advisory service of the COC for the lesbian, gay, bisexual and transgender community in the Netherlands. We offer someone who will listen to you and will provide requested information and advice. We are not social workers and Switchboard and COC Netherlands are no agencies.

We ourselves are lesbian, gay, bisexual or transgender. We are experts when it comes to coming out and know our way slightly better in the world of pink. No question is too crazy for us. We try to answer questions via chat, email or phone as good as possible. Sometimes when we are having a call or chat with you we will come up with an answer together. If we do not know the answer we will also let you know.

The advice you get from us is without any obligation: you can choose what to do with it for yourself. For professional assistance, we always try to refer you. Towards a doctor, social worker or therapist as they can be found on www.rozehulpverlening.nl

Websites and organizations to which we refer may not reflect the views or standards of Switchboard or COC Netherlands. No rights can be derived from any information given by us.

If you are you satisfied with Switchboard, we of course like to hear from you. Are you not satisfied – please let us know as well. Mail us at [email protected]

Rechthebbenden / schending copyrights
De informatie op deze website is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor de agenda zijn we afhankelijk van de informatie die door derden wordt aangeleverd. Zij zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie en eventueel aangeleverd beeldmateriaal en derhalve aansprakelijk voor inbreuken op rechten van anderen. Die aansprakelijkheid wijzen wij af. Als er inbreuken op copyrights worden geconstateerd, neem dan direct contact met ons op. Wij verwijderen dan direct het betwiste beeldmateriaal. Claims verwijzen we door naar de partij die ons de informatie aanleverde.