EDUDIVERS PRESENTEERT GAYNERGY-LABEL

Op 29 mei presenteerde EduDivers het Gaynergy-label voor middelbare scholen. Het Gaynergy-label is een variatie op het Europese energielabel. Maar in dit geval gaat het niet om de energiezuinigheid van huizen, maar om de LHBTIQ-vriendelijkheid van scholen.

In de afgelopen maanden heeft EduDivers regelmatig aandacht gegeven aan het gebrek aan kwaliteit van het antipestbeleid in Nederlandse scholen. Dit gebeurde in het kader van het Anti-Bullying Certification (ABC) project waarin een algemene methode is ontwikkeld waarmee scholen hun eigen antipestbeleid onder de loep kunnen nemen en verbeteren. In het ABC-project is ook enige aandacht voor seksuele en genderdiversiteit, maar EduDivers en haar internationale partner GALE vrezen dat scholen in hun algemene review van hun antipestbeleid seksuele en genderdiversiteit al snel zullen “vergeten”. Daarom besloot EduDivers in het kader van het bredere MijnID-programma een LHBTIQ versie van de ABC-zelfevaluatie te maken.

Een belangrijk element van de EduDivers-benadering is dat scholen meer democratisch zouden moeten worden. Dat betekent ook dat iedereen vanaf het begin betrokken wordt bij de verbetering van het schoolklimaat en het leerplan. Daarom is het noodzakelijk dat iedereen vanaf het begin bij het bepalen van het Gaynergy-label wordt betrokken. Dat doen we door enquêtes te doen onder leerlingen, docenten, en ouders en vervolgens de docenten en de leerlingen nog meer interactief te betrekken door hun hun eigen beoordeling van de school.

Uiteindelijk kunnen de scholen zichzelf een Gaynergy label toekennen, en dat loopt van A tot G. Niveau G is een school waar aandacht voor seksuele en genderdiversiteit volledig verboden of taboe is. Niveau A is een school waar er een breed draagvlak is, zelfs onder ouders, voor specifieke aandacht voor LHBTIQ in het schoolbeleid.