De Kabbalat Sjabbat vindt plats op de eerste en vierde vrijdagavond van de maand om 20 uur. Laat ons weten als je wil komen info@beithachidush.nl of bellen 020 2617467. Beit Ha’Chidush (BHC) is een onafhankelijke modern-Joodse gemeente voor iedereen met een Joodse achtergrond, zowel van vaders- als van moederszijde. We vormen een gemeenschap op basis … Lees verder Kabbalat Sjabbat

Het nieuwe jaar beginnen we goed met LHBTI-expertmeetings. Wij organiseren drie meetings voor onze jongerenpublicatie. Utrecht is als eerste aan de beurt op zaterdag 25 januari. In het kader van het jongerenproject van de LCC Plus Projecten willen we een jongerenpublicatie ontwikkelen waarin geloof en LHBTI-zijn op een toegankelijke manier wordt besproken voor jongeren tot … Lees verder Expertmeeting voor Jongerenpublicatie

Bij TafelTijd gaan we met elkaar onder het genot van een fijne maaltijd in gesprek over zingeving en geloof. Centraal staat: niet elkaar overtuigen maar inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de liefde van Jezus Christus. Iedereen is van harte welkom, meld je wel even aan. Het is de bedoeling dat iedereen iets meeneemt. Bijvoorbeeld … Lees verder TafelTijd Blijham (Groningen)

Groep voor transgender mensen met vragen rondom hun religie of levensovertuiging Het ontdekken en leren omgaan met je genderidentiteit is een proces dat gepaard kan gaan met veel vragen en worstelingen. Als je religieus bent, kunnen die vragen vanuit de dimensie van jouw levensovertuiging een heel specifieke kleur krijgen. Allerlei vragen kunnen op je af … Lees verder Transgender en geloof gespreksgroep

Het ontdekken en leren omgaan met je genderidentiteit is een proces dat gepaard kan gaan met veel vragen en worstelingen. Als je christelijk bent, kunnen die vragen vanuit je geloof een heel specifieke kleur krijgen. Allerlei vragen kunnen op je af komen. Hoe ben ik bedoeld en hoe mag ik naar mezelf kijken? Mag ik … Lees verder Gespreksgroep transgender en geloof

Geloof je en ben je LHBT+? Of gewoon geïnteresseerd? Ga met elkaar aan tafel onder genot van een fijne maaltijd in gesprek over zingeving en geloof. TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk om door het land heen met LHBT+’ers en betrokkenen samen kerk te zijn. Centraal staat: niet elkaar overtuigen, maar inspireren, steunen, bemoedigen en … Lees verder TafelTijd Gouda

De Kabbalat Sjabbat vindt plats op de eerste en vierde vrijdagavond van de maand om 20 uur. Laat ons weten als je wil komen info@beithachidush.nl of bellen 020 2617467. Beit Ha’Chidush (BHC) is een onafhankelijke modern-Joodse gemeente voor iedereen met een Joodse achtergrond, zowel van vaders- als van moederszijde. We vormen een gemeenschap op basis … Lees verder Kabbalat Sjabbat