Amerpride


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 17 maart 2021 tot en met 15 december 2021. De eerstvolgende keer is op 16 juni 2021 19.00


Ontmoetingsactiviteiten voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen met een (licht) verstandelijke beperking.

Amerpride zet zich in voor seksuele-, en genderdiversiteit.
Amerpride is een onderdeel van Amerpoort

Facebook