AutiRoze Den Haag


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 22 augustus 2020 tot en met 26 december 2020. De eerstvolgende keer is op 26 september 2020 19.00


AutiRoze is een gezellige netwerkborrel waar we proberen in een prikkelarme omgeving elkaar te leren kennen en verdieping te brengen in wat belangrijk voor ons is en de gereedschappen die we nodig hebben. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zichzelf identificeren met LHBTI en autisme, die normaal tot hoogbegaafd zijn. Je hoeft je niet aan te melden.

AutiRoze wordt gedraaid door vrijwilligers; de meeste behoren tot de doelgroep. Voor vragen, opmerkingen of voor informatie over de mogelijkheid om mee te helpen als AutiRoze vrijwilliger, kun je mailen naar [email protected]

Wanneer: Elke vierde zaterdag van de maand van 19:00-22:30 uur.
Waar: COC Café. Scheveningseveer 7, 2514 HB Den Haag
Bereikbaarheid OV: bussen 22, 24, 28,  tram 1 en Nachtbuzz N3, allen halte Mauritskade

COVID-19 voorzorgsmaatregelen
Bij het bezoek aan AutiRoze hanteert ons team de volgende regels.

Als je met ja antwoord op (één van) de volgende twee vragen dan kan je helaas niet deelnemen aan AutiRoze:

  1. Heb je koorts of griepverschijnselen of moet je regelmatig hoesten?
  2. Ben je met iemand die COVID19 heeft in aanraking geweest?

Bij binnenkomst vul je je naam en contactgegevens in op een speciaal formulier, zodat je bereikbaar bent voor de GGD als daartoe aanleiding bestaat

De gegevens worden op een centrale plek in de cloud bewaard en uitsluitend afgegeven aan de GGD op hun verzoek. Na verloop van tijd worden deze bestanden verwijderd.

  • Iedereen moet bij binnenkomst de handen wassen of desinfecteren. Een desinfectie vloeistof staat klaar op de bar.
  • Iedereen bewaart 1½ meter afstand tot elkaar.
  • Iedereen moet zitten. Als je van plaats gaat wisselen, ligger er ontsmettingsdoekjes en -spray klaar.

Als iedereen zich houdt aan genoemde voorzorgsmaatregelen, en eventuele aanwijzingen van ons team opvolgt, kunnen we de risico’s zo veel mogelijk verkleinen en toch samen een leuke avond hebben. Mocht je vragen hebben stuur dan even een e-mail aan [email protected]

Over AutiRoze

  • AutiRoze is er om LHBTI+ met autisme hun plek te laten vinden in de regenboog gemeenschap, de autisme gemeenschap en de samenleving als geheel.
  • AutiRoze is van, voor en door LHBTI+ met autisme. We bestaan, omdat er onder onze doelgroep behoefte is aan samenkomen en (h)erkenning.

Waar staat AutiRoze voor?
We hebben een positieve en open houding en nemen als LHBTI+ met autisme zelf de regie in onze emancipatie. Ons uitgangspunt is dat autisten (net als bv. homo’s) op hun eigen manier bijdragen aan de samenleving en deze meer kleur geven. Vandaar ons motto: “Autisme is ook diversiteit”!

AutiRoze is zichtbaar onderdeel van het COC en de regenbooggemeenschap. We werken samen met veel organisaties en doen mee aan allerlei regenboog evenementen.

We vinden dat de hele regenboog- en autismegemeenschap toegankelijk dient te zijn voor onze doelgroep.

Wat doet AutiRoze?
Ontmoeting, zichtbaarheid en belangenbehartiging is waar we ons mee bezig houden. Dat doen we bijvoorbeeld door:

Ontmoeting
We organiseren iedere maand in meer dan 10 steden ontmoetingsbijeenkomsten van, voor en door LHBTI+ met autisme. Soms is dit een gewone netwerkborrel, soms is er een thema of activiteit en soms gaan we samen op stap.

Zichtbaarheid
We zoeken regelmatig de media op en zijn zichtbaar aanwezig bij veel evenementen. Voorbeelden daarvan vind je hier. Die positieve zichtbaarheid is belangrijk. We laten daarmee zien dat je als LHBTI+’er met autisme niet alleen bent, dat wij er ook zijn en erbij horen.

Belangenbehartiging
Met ‘belangenbehartiging’ bedoelen we: al onze acties die er op gericht zijn om LHBTI+ met autisme hun plek te laten vinden in de regenboog gemeenschap, de autisme gemeenschap en de samenleving als geheel. Hiermee bedoelen we ook mensen die AutiRoze nog nooit bezocht en zelfs mensen die nog nooit van AutiRoze gehoord hebben.

Workshops geven op congressen voor hulpverleners, meewerken aan onderzoeken over autisme en seksuele en genderdiversiteit of informatie op onze website zijn voorbeelden hiervan.

Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar [email protected]

Facebook