Genderhome Groningen


Evenementgegevens

Dit evenement eindigde op 13 juni 2021


Als gevolg van Corona worden tot nader order geen fysieke bijeenkomsten binnen georganiseerd. Wel zijn er online bijeenkomsten of soms een activiteit buiten. Kijk in de agenda of informeer bij de groep.

Genderhome Groningen is een open groep voor volwassen transgender mannen en vrouwen en/of zoekenden en naasten, uit de noordelijke provincies.

De doelstelling van Genderhome is om, door het met elkaar delen van onze kennis en ervaring, elkaar te versterken in het proces dat hoort bij het worden van wie je bent: een prachtig mens.

Aanmelden niet verplicht. We stellen het wel op prijs wanneer je tevoren even een mailtje stuurt. We sturen meestal halverwege tussen twee bijeenkomsten in een e-mail naar belangstellenden, waarin even wordt teruggeblikt op de vorige bijeenkomst en waarbij extra informatie wordt gegeven over de komende bijeenkomst. Wil je op de mailinglijst, stuur dan even een e-mail.

Elke 2e zondag van de maand van 14.30 – 17:00 uur

De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige, vrijwillige begeleiders.

Website