Genderhome Groningen


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 9 februari 2020 tot en met 13 december 2020. De eerstvolgende keer is op 11 oktober 2020 14.00


Genderhome Groningen is een groep voor mensen uit de doelgroep in de noordelijke provincies: transgender mannen en vrouwen, zij die zoekend zijn en hun naasten.

De doelstelling van Genderhome is om, door het met elkaar delen van onze kennis en ervaring, elkaar te versterken in het proces dat hoort bij het worden van wie je bent: een prachtig mens.

Alle leeftijden en fasen in het transitieproces zijn vertegenwoordigd in ons bezoekersbestand. Kenmerkend voor het Genderhome is de warme sfeer en de betrokkenheid van begeleiders en deelnemers. Wij proberen nieuwkomers zo goed mogelijk op te vangen en streven ernaar dat één van de begeleiders even kort een gesprek met je heeft om elkaar iets beter te leren kennen. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal.

We sturen meestal halverwege tussen twee bijeenkomsten in een mail naar belangstellenden, waarin even wordt teruggeblikt op de vorige bijeenkomst en waarbij extra informatie wordt gegeven over de komende bijeenkomst. Wil je op de mailinglijst, stuur dan even een mailtje (zie onder gegevens). Achtergrondinformatie onder andere over het medische traject of andere professionele hulpverlening is te vinden op de pagina ‘Transitie‘.

Programma
We komen maandelijks bijeen in wisselende samenstelling, gezamenlijk mannen en vrouwen of in gescheiden gespreksgroepen. De in- en uitloop is altijd gezamenlijk. 14:00 – 14.30 uur: Gezamenlijke inloop met koffie, thee en frisdrank 14.30 – 17:00 uur: Afwisselend gescheiden / gezamenlijk programma voor transgender mannen en transgender vrouwen. 17:00 – 18:00 uur: Gezamenlijke uitloop met hapjes en drankjes. We vragen een kleine vergoeding voor het gebruik van de drankjes.

Begeleiding en toegang
De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige begeleiders op vrijwillige basis. De groep is in principe open. Welkom is iedereen voor wie deze groep is bedoeld.

Website