Gespreksgroep transgender en geloof


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 5 september 2020 tot en met 5 december 2020. De eerstvolgende keer is op 3 oktober 2020 14.00


Als gevolg van Corona worden tijdelijk de bijeenkomsten niet of anders georganiseerd. Kijk in de agenda of informeer bij de groep.


Het ontdekken en leren omgaan met je genderidentiteit is een proces dat gepaard kan gaan met veel vragen en worstelingen. Als je christelijk bent, kunnen die vragen vanuit je geloof een heel specifieke kleur krijgen. Allerlei vragen kunnen op je af komen. Hoe ben ik bedoeld en hoe mag ik naar mezelf kijken? Mag ik zijn wie ik ben? Past een volledige transitie binnen mijn geloof? Hoe sta ik nu in mijn relatie? Hoe ga ik om met de verschillende reacties binnen mijn kerk?

In Zwolle is een een gespreksgroep waar je met deze vragen terecht kunt en waar je jouw verhaal met anderen kunt delen. De gespreksgroep staat open voor iedere transgender met een religieuze achtergrond in de meest brede zin van het woord. Iedereen die vanuit zijn of haar eigen levensovertuiging behoefte heeft aan een veilige ruimte voor een open gesprek, is van harte welkom. Elke bijeenkomst is er een thema. Naast ontmoeting is er ruimte voor diepgang en ontspanning. De gespreksthema’s worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Programma
13:30 tot 14:00 uur Inloop
14:00 tot 16:00 uur Gespreksprogramma, met een korte pauze
16:00 tot 17:00 uur Uitloop

Website