Jezelf zijn in Hilversum


Evenementgegevens

Dit evenement eindigde op 19 juni 2020


Elke oneven week tussen 14.00-16.00 uur in wijkcentrum De Geus

Iedereen mag zijn wie je wilt en houden van wie je wilt. Iedereen moet zich thuis voelen in onze stad.

De gemeente ondersteunt de LHBTI gemeenschap en is sinds 2017 officieel een regenbooggemeente. Sinds januari 2019 heeft de gemeente ook een LHBTI beleidsplan.

Ontmoeten, sociale acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid
Het beleidsplan is samengesteld samen met ambassadeurs uit de Hilversumse LHBTI gemeenschap en benoemt vijf speerpunten: ontmoeten, sociale acceptatie, zichtbaarheid, veiligheid en voorbeeldfunctie.

Aan een aantal acties wordt al gewerkt, zoals een inlooppunt in een buurthuis de Geus, gezamenlijke activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Daarnaast bevat het plan veel nieuwe zaken zoals het op jongeren gerichte activiteiten en voorlichting, maar is er ook nagedacht over oudere LHBTI’ers.

Er is extra aandacht voor de veiligheid in de horeca en een veilig straatcultuur.

De zichtbaarheid wil de werkgroep in de praktijk brengen door het organiseren van een jaarlijks event, maar ook door bijvoorbeeld het plaatsen van een zitbank in regenboogkleuren in het centrum van de stad.

De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen als werkgever en als dienstverlenende organisatie.

Website