Online Huiskamercafé – thema Coming Out


Evenementgegevens


Wat is een huiskamercafé?
Het huiskamercafé is een ontmoetingsplek voor lesbische vrouwen (LBTQ+). Een manier om elkaar te leren kennen. We wisselen met elkaar uit rondom een thema, verkennen bij onszelf en bij elkaar. We gaan met elkaar in gesprek vanuit wederzijds respect en nieuwsgierigheid.

Je gaat in kleine groepjes van 4-5 vrouwen met elkaar in gesprek aan de hand van vragen rondom het thema. Lisa en Lenny zijn de gastvrouwen en zij zullen vooraf de vragen bedenken om het gesprek goed op gang te brengen. De vragen zijn bedoeld om met elkaar te delen vanuit persoonlijke verhalen.

Thema: Coming out
Het thema voor zondag 31 januari 2021 is coming out. Hoe oud was je toen je het vertelde aan je omgeving dat je op vrouwen valt? Weet iedereen in je omgeving ervan of niet? Wat betekent coming out voor jou? Hoe reageerden je familie/vrienden? Hoe belangrijk is het voor jou om open te kunnen zijn over je geaardheid? Hoe heb je het verteld? Op de welke manier? Zijn er mensen die je het nog wilt vertellen?

Online – hoe werkt dat?
Dit is een online Huiskamercafé. We maken hiervoor gebruik van een videobel-programma. Je hoort en ziet elkaar via je telefoon, tablet of laptop.

Dit online huiskamercafé (voorheen de online borrel) wordt georganiseerd door Lenny & Lisa.

Online Huiskamercafé – thema Coming Out
Datum: zondag 31 januari 2021
Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur
Aanloop: vanaf 13.45 kun je inloggen. Zorg dat je om 14.00 uur helemaal klaar zit
Locatie: online vanuit je eigen laptop, tablet of telefoon
Kosten: 2,50 euro per persoon
Gastvrouwen: Lenny & Lisa
Taal: Nederlands
Aanmelden: Vooraf aanmelden is verplicht. Stuur een mail naar [email protected]

Facebook event