Sjacharit online


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 16 mei 2020 tot en met 19 december 2020. De eerstvolgende keer is op 18 juli 2020 10.00


©jacqcarver
©jacqcarver

Nu gewone diensten in de Uilenburgersjoel niet mogelijk zijn, is BHC op 10 april gestart met wekelijks verzorgde virtuele diensten. Het ligt in de verwachting dat deze Zoom-diensten nog maanden de gewone zullen vervangen.

Dit is de link naar de Sjachart /  Zaterdagochtenddienst.

Om mee te doen hoef je je niet aan te melden.

Beit Ha’Chidush (BHC) is een onafhankelijke modern-Joodse gemeente voor iedereen met een Joodse achtergrond, zowel van vaders- als van moederszijde. We vormen een gemeenschap op basis van gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Als je een niet-Joodse partner hebt, dan zijn jullie samen welkom.

Website