Transgender en geloof gespreksgroep


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 4 januari 2020 tot en met 5 december 2020. De eerstvolgende keer is op 3 oktober 2020 14.00


Groep voor transgender mensen met vragen rondom hun religie of levensovertuiging

Het ontdekken en leren omgaan met je genderidentiteit is een proces dat gepaard kan gaan met veel vragen en worstelingen. Als je religieus bent, kunnen die vragen vanuit de dimensie van jouw levensovertuiging een heel specifieke kleur krijgen. Allerlei vragen kunnen op je af komen. Wat is mijn identiteit in een religieus perspectief? Hoe ben ik bedoeld en hoe mag ik naar mezelf kijken? Mag ik zijn wie ik ben? Past een volledige transitie binnen mijn religie? Wat brengt het allemaal met zich mee? Hoe sta ik nu in mijn relatie? Hoe ga ik om met de verschillende reacties in mijn religieuze groepering? En zo zijn er veel meer vragen te noemen, die op je af kunnen komen als je een religie hebt en transgender bent.

Gespreksgroep
In Zwolle is een een gespreksgroep waar je met deze vragen terecht kunt en waar je jouw verhaal met anderen kunt delen. Natuurlijk kun je ook hier terecht met algemene vragen die elke transgender heeft. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal. Kom je voor het eerst of wil je informatie over deze gespreksgroep dan kun je ons e-mailen of je kunt bellen naar het Informatiepunt.

Programma
De gespreksthema’s worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Begeleiding en toegang
De groep wordt geleid door ervaringsdeskundige transgender mensen en een deskundige op religiegebied. De gespreksgroep staat open voor iedere transgender met een religieuze achtergrond in de meest brede zin van het woord. Iedereen die vanuit zijn of haar eigen levensovertuiging behoefte heeft aan een veilige ruimte voor een open gesprek, is van harte welkom.

Wanneer
Meestal op de eerste zaterdag van de maand.
Inloop om 13:30 uur / programma start om 14:00 tot ongeveer 17:00 uur

E-mail
Website