Transgender Meeting Maastricht


Evenementgegevens


English below

Er is weer een bijeenkomst van Transgender Limburg. Kom naar Café Rosé in Maastricht, waar Transgender Limburg een gezellige avond organiseert voor transgender mensen uit de regio, buiten de regio en over de grenzen. Het doel is om gezellig samen te zijn, elkaar te leren kennen of gewoon om een leuke avond te hebben. Deze uitnodiging is bedoeld voor alle mensen met welke uitingsvorm van gendervariatie dan ook en voor eenieder die er zich positief mee verbonden voelt, zoals bijvoorbeeld partners, familie, vrienden en sympathisanten. Als je vragen hebt, of toch even persoonlijk wil praten, kun je altijd iemand van ons aanspreken.

Wij willen de praatgroep ook weer nieuw leven gaan inblazen, maar hiermee wachten we tot dat de corona regels nog soepeler geworden zijn.

Ben op tijd want er kunnen maar een bepaald aantal personen in ons café.
Kijk ook op onze websites:
www.transgenderlimburg.nl
www.coclimburg.nl

Facebook event

There is another meeting of Transgender Limburg. Come to Café Rosé in Maastricht, where Transgender Limburg is organizing a pleasant evening for transgender people from the region, outside the region and across borders. The goal is to be together, get to know each other or just to have a nice evening. This invitation is intended for all people with any form of gender variation and for anyone who feels positively connected to them, such as partners, family, friends and sympathizers. If you have any questions, or would like to talk in person, you can always speak to one of us.

We would also like to revive the support group, but we will wait until the corona rules have been made even more flexible.

Be on time because there is only a certain number of people who can enter our café.

Please also take a look at our websites:
www.transgenderlimburg.nl
www.coclimburg.nl