75 JAAR BEVRIJDING 2020 Lezing door Luc Brants Met nabespreking De lezing van Luc Brants zal gaan over de vervolging van homoseksuelen tijdens de bezetting door de nationaal-socialisten in het kader van de veel oudere en ook na de bezetting voortdurende negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit in Europa en de praktische uitwerking daarvan in … Lees verder Vervolging van homoseksualiteit in Tilburg rondom de bezetting