FUNCTIEPROFIEL

Algemeen

Switchboard is al bijna 35 jaar hét Nederlandse informatie- en adviespunt voor iedereen met vragen over seksuele oriëntatie, genderidentiteit, coming-out, uitgaat etc. Switchboard verstrekt informatie via de website, social media en is bereikbaar per telefoon, e-mail en chat. 

Plaats in de organisatie:

Switchboard is een dienst van COC Nederland. COC Nederland werkt daarbij momenteel samen met enkele regionale COC’s, te weten: COC Haaglanden, COC Midden-Gelderland en COC Rotterdam. De telefoon, e-mail en chatdiensten worden bemenst door enthousiaste vrijwilligers met ondersteuning van de projectleider en andere medewerkers van het federatiekantoor van COC Nederland. Diensten worden gedraaid op een van de COC-locaties in Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Rotterdam of vanuit huis.

Doelstelling van de functie:

Vrijwilligers van Switchboard zijn het eerste aanspreekpunt voor mondelinge of schriftelijke vragen vanuit de lesbische, homo-, bi-, transgender en intersekse gemeenschap. Vrijwilligers bieden onbevooroordeeld een luisterend oor. Geen vraag is hen te gek!

Taak/functie omschrijving:

 • Het geven van informatie en advies via de website, telefoon, chat en/of e-mail;
 • Het bieden van sociaal-emotionele ondersteuning en een luisterend oor;
 • Het verwerken van informatie ten behoeve van de sociale kaart van Switchboard;
 • Het doorverwijzen naar organisaties en websites uit de sociale kaart.
 • Het bijdragen aan de ontwikkeling van Switchboard (vergroting van de bekendheid, onderzoeken van sponsormogelijkheden, werving en training van vrijwilligers en inzet van nieuwe technieken).

Tijdinvestering:

Minimaal één jaar; 2 diensten per maand. Een dienst duurt 2 uur in Amsterdam, 4 uur in Den Haag en Rotterdam en 3 uur in Arnhem. Teamoverleggen van 1 dagdeel vinden 2 tot 3x per jaar plaats.

Profiel:

 • Grote betrokkenheid en affiniteit met de doelgroep van Switchboard;
 • Goede sociale vaardigheden;
 • Empathisch vermogen met behoud van professionele afstand;
 • Integer en discreet;
 • Goede communicatieve vaardigheden:
  • Goed kunnen luisteren;
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (Nederlands en Engels);
  • Respectvolle en open houding ten opzichte van andere culturen en leefstijlen.
 • Stabiele en praktische, stressbestendige en assertieve persoonlijkheid;
 • Goede computervaardigheden (Outlook, internet);

Praktische voorwaarden:

 • Bereidheid om regelmatig diensten te draaien;
 • Woonachtig zijn in Amsterdam, Arnhem, Den Haag of Rotterdam;
 • Bereidheid om trainingen te volgen en bijeenkomsten voor intervisie bij te wonen.

Ook belangrijk:

Dit betreft een onbezoldigde functie. Voor de functie gemaakte reis- en onkosten worden vergoed. Het COC heeft een actief vrijwilligersbeleid en gaat met vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst aan. Onderdeel daarvan zijn dit functieprofiel en de Code Goed Gedrag. Voor deze functie moet de vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. COC vraagt deze kosteloos voor de vrijwilliger aan.