Gaat jouw school goed om met seksuele diversiteit? Laat het weten!

De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit (OSD), waar de AOb onderdeel van uitmaakt, zoekt goede voorbeelden hoe scholen aandacht besteden aan seksuele diversiteit. Hoe heeft jouw school bijgedragen aan een betere sfeer rondom gender en seksuele diversiteit? Heb je een goede les gekregen of een theatervoorstelling gezien? Wordt er op jouw school echt goed opgetreden tegen homopesten?

Deel jouw voorbeeld!
De OSD is op zoek naar positieve verhalen. Heb jij een positief verhaal? Laat het dan weten. De OSD publiceert in mei -anoniem- alle voorbeelden. Via deze link kun je het goede voorbeeld delen.

Over de OSD
De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit (OSD) zet zich in voor seksuele diversiteit en wil alle leerlingen en docenten, ongeacht hun seksuele oriëntatie, gender-identiteit/expressie of geslachtskenmerken, een veilige omgeving bieden. De huidige alliantie bestaat uit de AOb, EduDivers, Gale, Stichting School en Veiligheid, COC Nederland en CNV Onderwijs.

Verplichting
In Nederland zijn twee wetten die scholen helpen om werk te maken van aandacht voor seksuele diversiteit. Er is een wettelijke verplichting voor scholen om respectvolle aandacht te geven aan seksuele diversiteit. Dit is vastgelegd in de kerndoelen voor het onderwijs in 2012 en het tweede is de Wet Veiligheid op school. Dit verplicht scholen om voor iedereen een veilige omgeving te creëren.