Organisaties en nuttige links

Transvisie is de patiëntenorganisatie voor mensen met vragen rondom hun genderidentiteit: transgenders en transseksuelen, hun familie en hun naasten.

website: www.transvisie.nl

Transvisie Zorg bieden landelijk psychische zorg aan jongeren en volwassen met genderidentiteitsproblemen.

website: www.psyq.nl

De Vereniging Genderdiversiteit is een vereniging van en voor mensen die zich niet (helemaal) thuisvoelen in de hokjes “man” en “vrouw”.  Het doel is de emancipatie en integratie te bevorderen. Er wordt gestreeefd naar sociale acceptatie door zoveel mogelijk zichtbaar te zijn, voorlichting te geven en hulp en ondersteuning te bieden.

website: www.vereniging-genderdiversiteit.nl

Trans-United is een platform bedoeld voor transgenders met een bi-culturele achtergrond. Door diverse workshops aan te bieden met diverse thema’s doelgericht zijn op het informeren, stimuleren en het weerbaar maken van de deelnemers zowel verbaal als non verbaal.

websites:

www.trans-united.org/

www.facebook.com/transunited.nl/