Lesbisch.nl

lesbischnlHoe vertel je je ouders over je eerste vriendinnetje? Hoe geef je vorm aan je ideale relatie? Wil je je seksleven verbeteren? Voel je je geaccepteerd als lesbo? Hoe pak je het aan als lesbische moeder? Heb je een psychisch of lichamelijk probleem dat je graag wilt oplossen?

Op deze website vind je een schat aan informatie over lesbische lifestyle, liefde, seks en gezondheid en is bedoeld voor lesbische en biseksuele meiden en vrouwen. Gezondheid vatten we breed op: lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal wil je als lesbische of biseksuele vrouw lekker in je vel zitten. Daarom kun je over al deze thema’s informatie vinden op deze website.

Een leuke vrouw | Over je lichaam | Vrijtechnieken
Relaties | Praten over seks | Leefstijl/coming-out
Ouderschap | Problemen | Hulpverlening

Met deze pagina’s wil COC Nederland een bijdrage leveren aan een goede gezondheid voor lesbische en biseksuele vrouwen. Zie ook Colofon.

lesbischnllogo