Wat voor soort hulpverlening kies je?

Er is veel te kiezen in de psychosociale hulpverlening. Cliënten kunnen veel invloed hebben op hun behandeling.

Therapievorm

Het is allereerst belangrijk om voor jezelf duidelijk te hebben of je een individuele therapie wilt, dan wel een therapie samen met je eventuele partner (relatietherapie). Overweeg ook of je problemen of klachten met anderen wilt delen: groepstherapie kan dan een optie zijn. Er wordt nogal eens verondersteld dat het ‘moeten aanhoren van de moeilijkheden van een ander’ extra belastend is. Dat hoeft zeker niet het geval te zijn: het herkennen van gezamenlijke problemen kan juist relativerend werken.

Therapiestroming

Er is een grote diversiteit aan benaderingen in de psychologie. Zeker als je een vrijgevestigde therapeut in de arm neemt, kun je uit een scala van therapieën kiezen. Er zijn, kortom, veel variaties mogelijk. Op rozehulpverlening.nl staat per hulpverlener op een begrijpelijke manier uitgelegd wat diens benadering is.

Therapielengte

Veel hulpvragers denken in een paar gesprekken ‘klaar’ te zijn. In de praktijk blijkt die verwachting meestal niet te kloppen. Helder krijgen wat precies je klacht is, waar het mee te maken heeft, en daarna de behandeling kunnen langer duren dan je denkt. Het is belangrijk de tijd te nemen voor een investering in jezelf. Duur en frequentie van de behandeling hangen zowel af van de hulpvraag als van de werkwijze van de hulpverlener. Daarbij spelen ook jouw wens, de kosten en de beschikbare tijd een rol. Het oplossen van een concreet probleem (bijvoorbeeld conflicten op je werk) is natuurlijk minder intensief en kost minder tijd dan een fundamentelere vraag, waar je al jaren mee worstelt. Bijvoorbeeld langdurige depressieve klachten, relatieproblemen, eenzaamheid of jeugdtrauma’s. Het is belangrijk om bij de start, in het intakegesprek, duidelijke afspraken te maken over de wederzijdse bedoelingen en verwachtingen en over de duur van het contact. Veel hulpverleners evalueren de behandeling na enkele sessies, zodat deze afspraken opnieuw bekeken kunnen worden.

lesbischnllogo