Lesbisch.nl Colofon

Lesbisch.nl is tot stand gekomen in 2007, met een herbouw in 2013 en integratie in Switchboard.nl in 2015.

Tekeningen: Farida Laan
Foto’s: Bettina Neumann
Redactie en tekst: Mariek Hilhorst, Mariette Hermans, Hansje Galesloot (2007)

Met medewerking van:
 Holebifederatie Vlaanderen, Gay & Lesbian Switchboard, Ingrid Verbeek, Rutgers WPF

Met dank aan:
 Irene Hemelaar (Heavenly Creature Productions), Lin McDevitt Pugh (IIAV), Maria van Oosten (Zij aan Zij), Josee Rothuizen (COC Nederland), Marjan Sax, Dymphie en Le Verleun (Femfusion), Saskia Wieringa (IIAV), Karen Kraan (Schorer), Anja Nijman (Schorer) en alle andere vrouwen voor hun advies, ideeën en belangstelling.

Met bijzondere dank aan:
 alle vrouwen die in 2007 een donatie hebben gedaan voor deze website.

lesbischnllogo