Buitenlandse partner

Stel je wordt verliefd op vakantie, of misschien klikt het online tussen jullie, maar wonen jullie in een ander land. Een lange-afstandsrelatie is er door internet een stuk makkelijker op geworden. Maar wat doe je als je samen wilt gaan wonen in Nederland? 

Als je een relatie hebt met een vrouw uit het buitenland, kun je heen en weer vliegen en via chat en skype in contact blijven. De techniek heeft een lange-afstandsrelatie veel makkelijker gemaakt. Maar als je vrouw besluit bij jou in Nederland te komen wonen, kan het lastiger worden. Komt ze uit een land dat tot de Europese Unie behoort, dan kan ze zich zonder veel problemen in Nederland vestigen. Ze heeft geen verblijfsvergunning nodig en kan aan het werk in Nederland.

Komt ze uit een land buiten de EU, dan moet ze een verblijfsvergunning aanvragen. Dat kan op basis van de relatie met jou. De Nederlandse wet maakt hier geen onderscheid tussen gehuwden en samenwonenden, en ook niet tussen hetero’s en homo’s. Je hoeft daarvoor niet getrouwd te zijn. Wel is het een lange en ingewikkelde procedure waarbij de Nederlandse partner voldoende inkomen moet hebben en de buitenlandse partner de beslissing van de Immigratie en Naturalisatie Dienst in het eigen land moet afwachten. Ook zijn er eisen rond de inburgering. Informeer bij de IND en raadpleeg een jurist op het gebied van migratierecht.

Als je wilt trouwen, kan dit als ten minste één van de partners de Nederlandse nationaliteit heeft, of in Nederland woont. Je hebt dus geen verblijfsvergunning nodig voor een huwelijk in Nederland. Dat geldt wel voor een partnerregistratie. Wel moet je vrouw bij een huwelijk en bij een partnerschapsregistratie een verklaring van de vreemdelingenpolitie overleggen over haar verblijfsrechtelijke positie. Deze verklaring heeft te maken met het tegengaan van schijnhuwelijken of -registraties.

Ook interessant:

lesbischnllogo