Nee tegen straatintimidatie

Amsterdam zegt NEE
Agressief om seks gevraagd. Achternagelopen. Uitgescholden om je geaardheid, beperking of geloof. Betast of in het nauw gedreven. Tot vervelens toe nageroepen. Amsterdam tolereert dit gedrag niet en trekt een grens. Straatintimidatie is strafbaar. Je veilig voelen op straat is voor alle Amsterdammers belangrijk. Je mag je vrij bewegen en kleden zoals je wilt.

Wat zeggen de cijfers?
Straatintimidatie heeft een grote impact. Zo is bijvoorbeeld onderzocht dat:

 • 59% van de Amsterdamse vrouwen vorig jaar geconfronteerd werd met (seksuele) intimidatie op straat. Onder jonge vrouwen (15-34 jaar) was dit zelfs 83% (bron: Onderzoek, Informatie en Statistiek 2016).
 • Uit onderzoek van de Erasmus universiteit blijkt dat veel vrouwen hun gedrag aanpassen om straatintimidatie te voorkomen, zoals geen oogcontact maken, kleding aanpassen, plekken vermijden, midden op straat lopen of hard door rood fietsen.

Waar ligt voor jou de grens?

Ben jij geïntimideerd op straat?

 • In gevaar/Urgent? Bel de politie via 112
 • Politie of handhaver in de buurt? Spreek ze aan
 • Melding maken van het voorval via amsterdam.nl/overlast of bellen met 14 020. Dit helpt de gemeente om te weten waar het speelt
 • Getuige van intimidatie?

Bel altijd 112 bij acute dreiging of gevaar

 • Leid de dader af (Help! Brand! Hou op!)
 • Vraag hoe het gaat en wat iemand nodig heeft
 • Vraag omstanders om hulp en spreek samen de dader aan
 • Blijf bij het slachtoffer
 • Onthoud het signalement van de dader, maak een foto of video als jou dat niet in gevaar brengt
 • Meld je na afloop als getuige bij de politie

Straatintimidatie is strafbaar
Handhavers en politie kunnen vanaf 1 januari 2018 een boete opleggen bij bepaalde vormen van ongewenst gedrag op straat.

Website