Hulp en advies

Kunnen LHBTI’s gewoon in de gezondheidszorg terecht?

Ja, homo-, bi- en transseksualiteit is geen reden om iemand uit te sluiten van gezondheidszorg. Het mag voor een arts of hulpverlener niet uitmaken wat je gender of seksuele geaardheid is.

In de praktijk gaan sommige dokteren wel anders om met LHBTI’s dan met hetero’s. Ze gaan er vaak automatisch vanuit dat iemand heteroseksueel is, of doen alsof diversiteit helemaal geen issue meer is. Dat kan voor beide partijen lastige situaties opleveren.

Een arts of hulpverlener houdt niet altijd rekening met de mogelijkheid dat iemand LHBTI is. Dat zou kunnen betekenen dat je als LHBTI liever geholpen wordt door een hulpverlener bij wie je eerlijk over je privé-leven kan zijn.

Bestaat er speciale hulpverlening voor LHBTI’s?

Ja, er bestaat LHBTI specifieke hulpverlening. Op deze site voor psychosociale hulpverlening voor homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender cliënten vind je 175 hulpverleners en 10 instellingen die affiniteit hebben met hulpverlening aan LHBTI’s.

Dat betekent niet dat alle psychosociale problemen van LHBTI’s met hun gender of seksuele geaardheid samenhangen. Ook als iemand andere problemen heeft, kan het prettig zijn met een hulpverlener te praten dievanuit het juiste prespectief begrijpt wat voor consequenties je achtergrond kan hebben.

LHBTI specifieke hulpverlening betekent uiteraard niet dat de hulpverlener automatisch het probleem zoekt in gender of seksuele diversiteit. Een goede hulpverlener zal dit onderwerp niet problematiseren, maar het wel erkennen. Zo kan de hulpverlener een veilige omgeving scheppen voor de cliënt om over zijn of haar gevoelens en levenservaring te praten. Hulpverleners die in de LHBTI specifieke hulpverlening werken, zijn meestal zelf ook lesbisch, homo-, bi- of transseksueel, maar dat is natuurlijk geen vereiste.
Je kunt ook anoniem en vertrouwelijk bellen, chatten of mailen met ons!

Waar kun je terecht voor ondersteuning als je hiv hebt?

Neem contact op met de Hiv Vereniging.   De Hiv Vereniging zet zich in voor gelijke behandeling van mensen met hiv. In elke situatie, op elk moment. Wij geven informatie, zorgen voor uitwisseling, behartigen jouw belangen en bieden ondersteuning. Vragen of zorgen over hiv en gezondheid, oud worden, PrEP, stigma, medicijnen, liefde, seks? Bij ons ben je op de juiste plek.

Voor jongeren met hiv in de leeftijd tussen 18-30 jaar kan je terecht bij Jong Positief van de Hiv Vereninging.

Bel met het servicepunt van de Hiv Vereniging (020) 689 25 77 of stuur een mailtje naar [email protected]

In België kun je terecht bij Sensoa, het onderdeel van Sensoa voor mensen die hiv hebben.

Bestaat er speciale informatie voor scholen?

Op de site van de GSA kun je lezen hoe je op school een groep kunt oprichten met LHBTI- en heteroleerlingen om aandacht te vragen voor gender en seksuele diversiteit.
Ook kun je terecht op www.voorlichtingindeklas.nl.

Op de site van  Gay & School is allerlei informatie te vinden over seksuele diversiteit op school. Nieuws, persoonlijke verhalen en veel links die je verder wijzen op dit gebied. Er is informatie voor leerlingen, docenten en ouders.

Gay & School is gelieerd aan Stichting School & Veiligheid die scholen ondersteunt bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen zij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk.