Vermelding op Rozehulpverlening.nl

Op deze pagina kunnen hulpverleners zich aanmelden voor opnaem in de sociale kaart op Switchboard.nl en vermelding op Rozehulpverlening.nl.

Criteria:

 1. Hulpverleners, vrijgevestigd en/of werkzaam binnen instellingen, met een beroepsopleiding (HBOof academisch) op het terrein van psychosociale hulpverlening en/of psychotherapie, zoals maatschappelijk werkers (met of zonder VO), eerstelijnspsychologen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychiaters, seksuologen en lichaamsgerichte therapeuten.
 2. Instellingen voor gezondheidszorg waar cliënten met hulpvragen over homo en lesbisch specifieke onderwerpen terecht kunnen. Dit betekent de aanwezigheid van een adequaathulpverleningsaanbod met één of meer hulpverleners die deskundig zijn met betrekking tot deze hulpvragen, alsmede een instellingsbeleid dat rekening houdt met deze doelgroep.
 3. Voor vrijgevestigden geldt de voorwaarde van een BIG-registratie en/of registratie bij een beroepsvereniging met een eigen klacht of tuchtregeling.
 4. De hulpverlener of instelling heeft aandacht voor de uitgangspunten van lesbisch- en homospecifieke hulpverlening. Daar bij zijn onder meer de volgende punten van belang:

  De hulpverlener / instelling

  1. waardeert homoseksualiteit en homoseksuele en lesbische leefstijlen positief.
  2. benadert homoseksualiteit in principe niet als psychopathologische ontwikkeling, maar ziet dit als een van de vele varianten van psychoseksuele identiteitsontwikkeling, waarbij de vrijheid van keuze voor een leefstijl vooropstaat.
  3. besteedt aandacht aan ontwikkelingen in de theorievorming over LHBT-specifieke hulpverlening en heeft inzicht in de relatie tussen homoseksualiteit en verschillende multiculturele, maatschappelijke en economische achtergronden.
  4. heeft kennis van hulpvragen die specifiek zijn voor homoseksuele en lesbische cliënten, of van hulpvragen die sterk gekleurd worden door de homoseksuele of lesbische identiteit en/of leefstijlen.
  5. heeft ervaring en affiniteit in het werken met homoseksuele en lesbische cliënten.
  6. heeft inzicht in processen van specifieke identiteitsontwikkeling en socialisatie en het effect daarvan op homoseksuele en lesbische personen.
  7. heeft inzicht in processen van stigmatisering, geïnternaliseerde onderdrukking en geïnternaliseerde dominantie en het effect daarvan op homoseksuele en lesbische personen.
  8. is op de hoogte van homoseksuele en lesbische leefstijlen en bekend met verwijsmogelijkheden voor sociale en culturele voorzieningen voor homoseksuele en lesbische personen.

Aanmeldingsformulier Rozehulpverlening.nl

Met dit formulier kunnen hulpverleners en instellingen zich aanmelden voor opname in de database van Switchboard.
 • 1. Persoonsgegevens

 • 2. Gegevens praktijk

 • 3. Akkoordverklaring criteria plaatsing website

 • Eventuele restricties toevoegen voor opname in het bestand.
 • 4. Opleiding en deskundigheid

 • 5. Beroepsnaam en registratie

 • 6. Werkervaring

 • 7. Werkwijze in uw praktijk

 • 8. Aanmelding en kosten

 • 9. Overig

 2013/sep